ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)

สินค้า

STR 5L                              33.34 kg/bag
STR 20                              35 kg/bag
Skim Rubber                    35 kg/bag
RSS 1 /ยางแผ่นรมควัน     30 kg/bag
RSS 3 /ยางแผ่นรมควัน     30 kg/bag
ADS /ยางแผ่นไม่รมควัน    30 kg/bag
Latex 60% /น้ำยางข้น      200 kg/drum

ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)

สินค้า

NBR 3345                 35 kg/bag
NBR 4050                 35 kg/bag
NBR 220S                 35 kg/bag
SBR 1502                  35 kg/bag
SBR 1712                  35 kg/bag
BR 150                       35 kg/bag
BR 01                         35 kg/bag
BR 1220                     35 kg/bag
EPDM 3100M            30 kg/bag
IIR                                30 kg/bag           

เคมียาง (Rubber Chemical)

สารเคมีที่เติมลงไปในยางในปริมาณเล็กน้อยเพื่อช่วยลดเวลาที่ใช้ในการคงรูปยาง

DPG / DOTG / MBT / MBTS / CZ / MOR / TMTD / TETD / TMTM / TBTP / ZDEC / ZDBC / DCP 

สารป้องกันการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจนคือสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

BHT / SP / SH / MB / TMQ  / 6PPD / WING STAY-L

 

สารทำให้ยางเหนียวติดกัน เป็นสารเคมีที่เติมลงในยางทำให้ยางมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยางสามารถติดกับยางด้วยกัน หรือติดกับวัสดุอื่นได้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการนำยางส่วนต่างๆ มาประกอบกันได้ง่ายขึ้น

KORESIN / KORETACK / KOREVER / PHONOLIC RESIN / COUMARONE RESIN / PETROLIUM / GUM ROSIN

 

สารตัวเติม  เป็นสารอื่นๆที่ใส่ลงไปในยางเพื่อลดต้นทุนในการผลิต  หรือ เพื่อปรับปรุงสมบัติของยางให้ดียิ่งขึ้น

CARBON BLACK / CALCIUM CARBONATE / CHINA CLAY / U.S.A. CLAY / MAGNESUM CARBONATE / MICA / TALCUM / TOKUSIL Silica

สารช่วยในการบวนการผลิต คือ สารตัวเติมที่ใส้ลงไปในยางเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ การผสม (mixing) หรือการขึ้นรูป (shaping forming) เป็นไปได้ง่ายขึ้น สารบางตัวในกลุ่มนี้ช่วยลดความหนืดของยางคอมพาวด์ ทำให้ยางไหลได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงลดระยะเวลาและพลังงานที่ใช้ในการผลิต

BROWN FACTICE / WHITE FACTICE / MAGNESIUM STEARATE / ZINC STEARATE / CALCIUM STEARATE / PEG 4000S / POLY FLOW / PARAFFIN WAX / STEARIC ACID / BENZOIC ACID / SILICONE 35%, 60%, 350 CS

    

สารเคมีสำหรับผสมในยางเพื่อทำให้ยางเกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลเกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบที่ใช้กำมะถัน ระบบที่ใช้เปอร์ออกไซด์ และระบบที่ใช้สารเคมีอื่นๆ เช่น โลหะออกไซด์

SULPHUR / MAGNESIUM OXIDE 30, 150 / ZINC OXIDE WHITE SEAL / ZINC OXIDE RED SEAL / ZINC CARBONATE 

Oil, Softener หรือสารทำให้นิ่ม คือ สารปริมาณเล็กน้อย ที่เติมลงไปในยาง เพื่อลดความหนืดของยางลง ทำให้ยางไหลได้ง่ายขึ้น ทำให้สารเติมแต่งกระจายตัวได้ดีขึ้น

Plasticizer คือ สารตัวเติมที่ใส่ลงไปในยางเพื่อเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ดียิ่งขึ้น ลดความแข็งเปราะ เพิ่มสมบัติการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ดีขึ้น

DOP / DINP / DIOP / WHITE OIL / PARAFFIN OIL / MINERAL OIL

        

สารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความต้องการของผู้ผลิต โดยสารให้สีนั้นสามารถผลิตได้จากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 

TITANIUM DIOXIDE / ULTRAMARINE BLUE / LITHOPONE / IRON RED OXIDE / BLUE / RED / YELLOW / GREEN / ORANGE

 

AC BLOWING / EVA BLOWING