บริษัท เจเคเค คอมเมอร์เชียล จำกัด

เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสารเคมียางทุกชนิด ยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและจารบี

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเท่านั้นที่เราจำหน่าย พร้อมเอกสารทางเทคนิค

สินค้าหลากหลาย

สินค้าหลากหลาย

จำหน่ายสารเคมียาง ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และสารเคมีชนิดอื่นๆอีกมากมาย

ส่งรวดเร็ว ตรงเวลา

ส่งรวดเร็ว ตรงเวลา

ส่งสินค้าได้รวดเร็วและตรงเวลาตามความต้องการ พร้อมความถูกต้องแม่นยำ

PRODUCTS

Rubber Chemical

- Accelerators
- Antioxidant
- Tackifier
- Filler
- Processing Aids
- Valcanizing Agent
- Curing Materials
- Plasticizer / Softeners
- Carbon Black
- Pigment

Natural Rubber

STR 5L
Skim Rubber
RSS
USS
Latex

Lubricants

- Hydraulic Oil
- Gear Oil
- Compressor Oil
- Slideway Oil
- Diesel Engine Oil
- Transmission Oil
- Greases

Synthetic Rubber

NBR
SBR
EPDM
BR
Silicone Rubber
IR

Other Materials

About Company

บริษัท เจเคเค คอมเมอร์เชียล จำกัด

J.K.K. COMMERCIAL COMPANY LIMITED

บริษัท เจเคเค คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเคมียางของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งโดย คุณนวรัตน์ เกษมสุวรรณ เทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านงานเคมีอุตสาหกรรม และได้ริเริ่มดำเนินการนำเข้าและจำหน่ายเคมีต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และได้ความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ต่อมาจึงได้ขยายกิจการด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น เพื่อรับรองการเจริญเติบโต และการให้วัตถุดิบในสายการผลิตเพิ่มเติม

Contact Us

Office: 034-474-428
Fax: 034-474-427

Sales1: 080-995-4469
Sales2: 080-995-4965